Exclusiecriteria

HVZ Thuiszorg  streeft ernaar een ieder die daar behoefte aan heeft zorg te verlenen. In voorkomende situaties kunnen wij cliënten echter niet in zorg nemen of houden.

Er gelden daarvoor de volgende exclusiecriteria: 

 • Wanneer de situatie rondom de zorgvrager dusdanig is dat HVZ Thuiszorg BV onvoldoende kwaliteit en/of kwantiteit van zorg kan garanderen.
 • Cliënten die discrimineren.
 • Cliënten en/of naasten die (seksueel) intimiderend gedrag vertonen.
 • Cliënten die fysiek agressief vertonen tegenover de zorgverleners
 • Cliënten die verbaal agressief gedrag vertonen tegenover de zorgverleners
 • Cliënten die zeer gewelddadig en/of psychotisch gedrag vertonen naar zichzelf of anderen.
 • Cliënten met problematisch en/of zeer storend gedrag waarvan is vastgesteld dat dit gedrag langdurig van aard is en niet of nauwelijks beïnvloedbaar.
 • Cliënten met ernstige verslavingen zoals alcohol, drugs etc.
 • Situaties waarbij de veiligheid van de zorgverleners en/of zorgvrager niet kan worden gegarandeerd.
 • Cliënten waarbij vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, tegen de wil van de cliënt.
 • Cliënten die zeer intensieve persoonlijke begeleiding nodig hebben, welke verder reikt dan de reguliere begeleiding.
 • Cliënten die hun eigen woning niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die geen hulp willen van HVZ Thuiszorg.

HVZ Thuiszorg B.V. zal in voorkomende gevallen altijd  hulp aanbieden bij het zoeken naar een passende oplossing of een alternatieve zorgaanbieder voor elke cliënt, waaraan wegens bovenvermelde redenen door ons geen zorg kan worden geleverd. Dit zal gebeuren in goed overleg met alle betrokkenen.