Zorgdomein

De zorg is in transitie en COVID heeft nog meer nadruk gelegd op de digitalisering. Ieder jaar hebben zo’n 300.000 patiënten na hun ziekenhuisopname vervolgzorg vanuit thuiszorg of verpleeghuiszorg nodig. Ook vanuit huisartsen worden dagelijks alleen al duizenden doorverwijzingen georganiseerd.

Het organiseren van de overdracht gaat meer en meer via digitale overdracht en platforms. Partijen werken hierbij intensief samen aan een gestroomlijnd proces voor verwijzingen, transfers en zorgoverdrachten. Het doel is een complete en veilige overdracht. De privacy van de zorgvragers moet immers gewaarborgd blijven.

Juist omdat er vlak voor een ontslagmoment zaken aan de actuele zorgsituatie kunnen veranderen, is het essentieel om een integraal beeld te hebben van zowel de actuele als de gewenste situatie. Op dat moment willen zorgprofessionals informatie integraal kunnen delen tussen alle betrokken zorgprofessionals en is het regionaal inzicht op thuiszorg en beddencapaciteit van belang.

Het gebruik hiervan optimaliseert de ligduur, verlaagt het aantal ‘verkeerde bedden’ en zorgt voor een juiste verwijzing naar de thuiszorg door regionale transparantie in de keten.
HVZ Thuiszorg is nu volledig aangesloten op ZORGDOMEIN voor een verbeterde vindbaarheid en doorverwijzing vanuit artsen en instellingen. Nu reeds is HVZ Thuiszorg voor berichten bereikbaar via Zorgdomein.

Door de aansluiting op ZORGDOMEIN kunnen huisartsen en specialisten hun cliënten simpel en veilig digitaal naar HVZ Thuiszorg verwijzen via een bekend systeem. Het is meteen duidelijk voor de verwijzer welke informatie gevraagd wordt over de cliënt en deze informatie is dan ook meteen beschikbaar voor ons. Hierdoor kost een doorverwijzing minder tijd en hoeft er vooral niet verder over en weer gemaild of gebeld te worden rondom de verwijzing. Dit geeft focus op minder administratieve lasten en meer zinnige zorg.

Hoe gaat dat in de praktijk?

De huisarts kan samen met de cliënt ter plekke een verwijzing doen voor thuiszorg van HVZ Thuiszorg. De arts vermeldt de reden van verwijzing en kan bijlages mee verzenden om een aanvraag mee te onderbouwen, of om een uitvoeringsverzoek toe te voegen. In de beschrijving wordt voor de huisarts/specialist exact aangeduid wat nodig is om de verwijzing goed te kunnen afhandelen. HVZ Thuiszorg ontvangt via email de verwijzing en kan direct met duidelijke informatie de verwijzing verder afhandelen.